เต็ตตรา แพ้ค ร่วมมือกับองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับโลก และ เดอะมอลล์กรุ๊ป จัดกิจกรรมฉลองวัน “FSC™ Friday”


เต็ตตรา แพ้ค ร่วมมือกับองค์กรสิ่งแวดล้อมระดับโลก และ เดอะมอลล์กรุ๊ป จัดกิจกรรมฉลองวัน “FSC™ Friday”ฃ รณรงค์ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เต็ดตรา แพ้ค บริษัทผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ร่วมกับ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (World Wildlife Fund หรือ WWF Thailand),  องค์การจัดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship Councilหรือ FSC™และ เดอะมอลล์กรุ๊ป (The Mall Group) จัดกิจกรรมฉลองวัน FSC Friday” ณ Gourmet Market ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฉลาก FSC บนผลิตภัณฑ์กล่องเครื่องดื่ม และความสำคัญของฉลากที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

Comments