Posts

โพรแพ็ค เอเชีย 2018 (ProPak Asia 2018) ชูแนวคิด "นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติยุคใหม่" ร่วม 45 ประเทศยกทัพ 5,000 เครื่องโชว์ มั่นใจมูลค่าการเจรจาธุรกิจแตะ 32,000 ล้านบาท

LESTO Open House

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย จัดโบว์ลิ่งการกุศลกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 17

เอ็กซ์พีเรียน (Experian) เผยคนไทยกว่า 73% ช็อปสินค้าออนไลน์

4 พันมิตร ร่วมสนับสนุนผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในอาเซียน (CCE South East Asia - Thailand 2018)