ฝึกพลังชีวิต ตามหลักสูตร “เสี่ยวโจวเทียน” ฝึกสำเร็จ ย้อนวัยคืนความหนุ่มสาว


ฝึกพลังชีวิต ตามหลักสูตร “เสี่ยวโจวเทียน” 
ฝึกสำเร็จ ย้อนวัยคืนความหนุ่มสาว
ตามทฤษีการแพทย์จีนโบราณ สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของร่างกายมนุษย์คือ หยวนชี่ หรือพลังเดิม แบ่งเป็น 2 ชนิด ประกอบด้วย พลังชีวิตก่อนกำเนิด เป็นพลังชีวิตที่ได้จากบิดาและมารดา เริ่มตั้งแต่เป็นเซลล์ตัวอ่อนอยู่ในครรภ์มารดา ดังนั้นโรคที่มาตั้งแต่เกิดแสดงว่าพลังชีวิตก่อนกำเนิดไม่เต็ม สำหรับพลังชีวิตหลังกำเนิด เป็นพลังชีวิตหลังคลอดจากครรภ์มารดา ทารกเริ่มหายใจได้ โดยได้รับอากาศน้ำ 
 อาจารย์หยาง เผยเซิน ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง ศิษย์สายตรงปรมาจารย์ชิวชู่จี เปิดเผยว่า ตามตำรา “ชิ่งมิ่งฝ่าเจวี๋ยหมิงจื่อ” อธิบายว่า มนุษย์เมื่ออยู่ในครรภ์มารดา มือทั้งสองจะประกบใบหู หลับตาและชันเข่า การหายใจอาศัยลมหายใจเข้าออกของมารดา ชีวิตผูกติดกับชีวิตของมารดา ไม่กินอาหารแต่เจริญเติบโตทุกวัน จนคลอดเป็นมนุษย์เมื่อครบกำหนด แต่หลังจากคลอดจากมารดา พลังชีวิตก่อนกำเนิดหยุดหล่อเลี้ยงทันที เป็นผลให้ทารกต้องส่งเสียงร้อง “อุแว้” และ  หลังจากนั้นหนังตาทั้งสองจะแยกจากกัน ลิ้นไม่แตะเพดานและเส้นเยิ่นม่าย -ตู่ม่ายไม่เชื่อมต่อกันอีกต่อไป พลังของซิ่งไต้จะลอยขึ้นหัวใจ ส่วนพลังของมิ่งไต้ จะลงสู่อวัยวะไต จิตใต้สำนึกจะสลายตัว และสามารถสำนึกเข้ามาแทนที่
การฝึกพลังชีวิตตามคัมภีร์โบราณ “เสี่ยวโจวเทียน” ฝึกเพื่อเพิ่มพูนพลังชีวิตก่อนกำเนิด เพื่อขจัดโรคและให้อายุยืน ย้อนวัย ซึ่งแตกต่างจากการนั่งสมาธิธรรมดา ที่ได้เพียงชะลอความชราภาพ แต่ไม่สามารถทำให้พลังชีวิตที่ร่างกายสูญเสียกลับคืนมาใหม่ได้ และไม่สามารถฟื้นฟูสู่วัยหนุ่มสาวได้มีแต่ฝึกวิชา” เสี่ยวโจวเทียน” เท่านั้น
สมาธิขั้นสูง “เสี่ยวโจวเทียน” ที่เปิดสอนในประเทศไทย เป็นหลักสูตรของศาสนาเต๋า ที่ตกทอดมาแต่โบราณ มีทั้งหมด 16 ชั้น (ระดับขั้นของการฝึกสมาธิ) ไม่มีทวงท่า ฝึกโดยนั่งสมาธิอย่างเดียวเมื่อฝึกจนชำนาญจะสามารถพัฒนาไปถึง 16 ชั้นได้   ทำให้อายุยืน โรคภัยไข้เจ็บหายไป
สำหรับการฝึกวิชาสมาธิ “เสี่ยวโจวเทียน” ควรฝึกทุกวัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง  หากผู้ใดสนใจหลักสูตร ฝึกนั่งสมาธิขั้นสูงเสี่ยว โจวเทียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง 0-2637-0121-2 หรือ www.qigongthai.com  

Comments