Posts

จังหวัดนครปฐมร่วมกับ 18 จังหวัดภาคกลาง จัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561” ครั้งที่ 1

(3 ส.ค.61)จังหวัดนครปฐมร่วมกับ 18 จังหวัดภาคกลาง จัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561” ครั้งที่ 1โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ลาน  Exhibition Hall โซน C ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 และยังกำหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการ   ให้ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ถึง 2564 เพื่อให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมทั้งกระบวนการผลิตรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้ขยายตัวในเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น
การจัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561” ครั้งที่ 1 ถือเป็นการจัดงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ในด้านของการร…

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - ดันน์ฮัมบี้ จัดงาน The Other Side of the Moon เผยเบื้องลึกสู่วิวัฒนาการนักช้อปไทย

“บริษัท พนัสฯ” ผู้นำธุรกิจขนส่ง จับมือ“สวทช.” เดินหน้าเฟ้นหานวัตกรรมโลจิสติกส์ ยกระดับ‘ธุรกิจขนส่ง’ เคลื่อนไทยสู่ดิจิทัล

ม.ศรีปทุม” เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร The Story รุ่น 2 รับยุค “Content is King”

เปิดงานนวัตกรรม “THAI TECH EXPO 2018”

ธรรมศาสตร์ ดึง 30 สถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ร่วมมือเซเว่นฯ เดินหน้าลดขยะพลาสติกในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์